KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

Zmeny pred štartom 16. ročníka ligy

Najdôležitejšie zmeny pred štartom nového ročnika ligy:

  1. Pravidlo rozdelenie hráčov na kategóriu A a B ostáva v platnosti. Výnimka sa udeľuje len na ženy (všetky sú B). V jednom zápase môže byť priamo na ihrisku len jeden hráč typu A.
  2. Každá zmena termínu alebo začiatku zápasu musí byť schválená telefonicky prezidentom ligy najneskôr do 10:00 hod. v sobotu pred víkendovým dvojkolom (týka sa aj nedeľňajšieho zápasu).
  3. Čakacia doba na družstvo je 5 minút. Ak po uplynutí tejto doby sa niektoré z družstiev nedostaví, resp. nebude mať k dispozícii minimálne troch hráčov (hra 2:2 je zakázaná), zápas sa kontumuje v prospech súpera.

Na uvedených korektúrach sa dohodol Výkonný výbor ligy.

Ostatné pravidlá a ustanovenia ostávajú v platnosti.