KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

Pár zmien na úvod KSL 2021

Hrať sa bude na ihrisku na Amurskej ulici, čo sa týka testov a počtu ľudí, to sledujte v COVID automate pre šport.

Družstvá budú mať povinne dve sady dresov (rôzne farby). Ak túto podmienky nespĺňajú, tak je možné objednať jednu sadu dresov za 10€/ks.

Na súpiske budú môcť byť len maximálne 8 hráči nad 18 rokov. Počet hráčov do 18 rokov, nad 50 rokov a žien je neobmedzený. Hráči do 18 rokov neplatia štartovné !!!

Do polovice základnej časti ligy kapitáni môžu na súpiske vymeniť 2 ľubovolných hráčov a samozrejme doplniť hráčov, ale musí byť splnené predchádzajúce pravidlo.

Ostatné veci a pravidlá bez zmien. Prípadne na stretnutí kapitánov s vedením KSL o tom môžme podebatovať.

Viktor Dudovič bude tento rok výkonný riaditeľ ligy, čo znamená, že je poverený vedením ligy a všetky náležitosti budú podliehať jemu. Samozrejme môže poveriť ostatných členov pre niektoré činnosti.

Prekladanie zápasov sa bude riešiť cez GOOGLE Calendar, bližšie detaily ozrejmime do porady kapitánov.

Porada kapitánov bude v nedeľu 13.6.2021 v Bowling pube na Lokomotíve, cca o 18:00 hod. Samozrejme porada kapitánov prihlásených družstiev (uzávierka 11.6.2021)