KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

Otvárajú sa multifunkčné ihriská

Správa mestskej zelene v Košiciach

dňom 23. mája 2020

znovu otvára pre verejnosť dve multifunkčné ihriská, ktoré má vo svojej správe. Ide o multifunkčné ihrisko na Pajorovej ulici v Starom meste a na Amurskej ulici na sídlisku Nad jazerom.

Otváracia doba na oboch miestach je nasledovná :

Víkendy a sviatky : 9:00 – 21:00 hod.

Pracovné dni : 13:00 – 21:00 hod.