KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

Oficiálne prihlásené družstvá 2011

Prihlásené družstva do 16. ročníka KSL:

1. 4 FUN (Jakub Tušan)

2. Pastafarian Legion (Jakub Drábik)

3. Suhé muhy (Peter Berinšter)

4.Black Street (Viktor Dudovič)

5. Kapybary (Ondrej Kováč)

6. Smrť prichádza z Džungelee… (Daniel Kulčál)

7. LVIII (Rudolf Petráš)

8. Bad Boyz (Dušan Tokarčík)

9. Backstreet Boys (Alexander Lutter)

 

Začiatok ligy: sobota 18. júna 2011

Ihrisko: Amurská