KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

Náležitosti kapitánov pred štartom 16. ročníka ligy

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI KAPITÁNOV PRED ŠTARTOM LIGY 16. ROČNÍKA LIGY

  • najneskôr do stredy 13.6.2011 do 13:00 hod. uzavrieť súpisku družstva a poslať ju e-mailom prezidentovi ligy (ksl@ksl.sk)
  • v prihláške do ligy aj zaškrtnúť záujem družstva o účasť v pohári


LIGA ŠTARTUJE v sobotu 18.6.2011 o 13:00  a  končí FINAL FOUR 1.9.2011

POHÁR BUDE SA HRAŤ 1 TURNAJOVO (AUGUST 2011)