KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

Prihlásené družstvá

Rok: 2021 Ročník: 26

Počet prihlásených družstiev: 10

Názov družstva Meno kapitána Telefón / Email Hráči
1. Black Street Viktor Dudovic +421905299963
v.dudovic@gmail.com
Zoznam
2. Panteras Rosas Adam Monček +421948209272
adammoncek@gmail.com
Zoznam
3. BadBoyz Gabriel Drotár +42907227633
Drotar.g@gmail.com
Zoznam
4. Balkánske Banány Branislav Fontaigne +421918731980
brano.fontaigne@gmail.com
Zoznam
5. #TydamBoyz Peter Berinšter +421904006969
Peto.beri@gmail.com
Zoznam
6. GoodBoyz Matej Mihaľ +421915865490
matejmihal@gmail.com
Zoznam
7. Dzarulovci Ján Balogáč +421918122665
Jano.balogac@gmail.com
Zoznam
8. Last Minute Jozef Verešpej +421940949007
verespej.j@gmail.com
Zoznam
9. KM Martin Košťál +421914335925
martin.kostal888@gmail.com
Zoznam
10. Free Džuno Ondrej Kováč +421905717256
kapybary@gmail.com
Zoznam