KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

Prihlásené družstvá

Rok: 2020 Ročník: 25

Počet prihlásených družstiev: 8

Názov družstva Meno kapitána Telefón / Email Hráči
1. 4FUN Jakub Tušan +421902122212
jjtusan@gmail.com
Zoznam
2. #TYDAMBOYZ Peter Berinšter +421904006969
Peto.beri@gmail.com
Zoznam
3. KM Ondrej Kováč +421905717256
kapybary@gmail.com
Zoznam
4. VIKINGS Branislav Járay +421904467348
branislav.jaray@gmail.com
Zoznam
5. BALKÁNSKE BANÁNY Alexander Lutter +421904553996
alexander.lutter@gmail.com
Zoznam
6. BLACK STREET Viktor Dudovič +421905299963
v.dudovic@gmail.com
Zoznam
7. KRÁLIKY Radovan Nevlaha +421917038729
rnevlaha@gmail.com
Zoznam
8. BAD BOYZ Dušan Tokarčík +421911424864
toki.dt@gmail.com
Zoznam