KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

Kontumácie 2011

Kontumácie zápasov:

1. Zápas č. 58 kontumovaný v prospech Pastafarian Legion (družstvo Backstreet Boys nemalo k dispozícii minimálne troch hráčov).

2. Zápas č. 59  kontumovaný v prospech Black Street (družstvo Suhé Muhy nemalo k dispozícii minimálne troch hráčov).

Kontumácia je bez priznania bodu.

Kapitáni družstiev sú povinný uhradiť pokutu vo výške 20 EUR najneskôr do začiatku PLAYOFF !!!

 

Kontumácie zápasov PLAYOFF:

Zápas PLAYOFF č. 78 kontumovaný na 0:0 Suhé Muhy – Pastafarian Legion pre nedostavenie sa obidvoch družstiev na zápas

Kapitáni družstiev sú povinný uhradiť pokutu vo výške 20 EUR