KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

Kontakty

KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

OZ: zapísané MV SR VVS/1-900/90-20204
ADRESA: Krosnianska 29, Košice 040 22
TELEFÓN / FAX: +421905217430, +421553904024
IČO/DIČ: 35546271 / 2021714486
E-mail: ksl@ksl.sk kslkosice@gmail.com
Bankové spojenie: ČSOB a.s [CEKOSKBX] IBAN: SK02 7500 0000 0040 2172 7098
Transparentný účet: Fio banka IBAN: SK90 8330 0000 0028 0183 1639 [Pozrieť na webe]
VÝKONNÝ VÝBOR
Martin KočišPREZIDENT LIGY

Martin KOČIŠ
0905/217430
martin.kocis@gmail.com

Martin Čižmárik1. VICEPREZIDENT LIGY
Martin ČIŽMÁRIK
0908/316959
cizmoferdinand@centrum.sk

Peter Berinšter 2. VICEPREZIDENT LIGY

Peter BERINŠTER
0904/006969
peto.beri@gmail.com

Matus DorovRIADITEĽ LIGY

Matúš Dorov
0908/339326
mdorov@gmail.com

BimbasZÁSTUPCA HRÁČOV
Pavol Görög
0915/971292
p.gorog@gmail.com
BimbasZÁSTUPCA ROZHODCOV (SEKRETÁR)
Ondrej Kováč
0905/717256
kapybary@gmail.com
Dusky HOSPODÁR (PR MANAŽÉR LIGY)
Dušan Tokarčík
0911/424864
toki.dt@gmail.com