KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

Detaily ihriska

Ihrisko:


Mestská časť:

Poznámka:

Googleee maps