KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

Košice – Európske mesto športu 2016

Košice – Európske mesto športu 2016 má za cieľ prilákať aj prostredníctvom tohto titulu a jeho prezentácie k športovaniu čo najväčší počet obyvateľov mesta všetkých generácií, ale aj jeho návštevníkov. Zaujímavými aktivitami chce mesto získať k športu aj ľudí, ktorí doteraz nešportovali, alebo športovali iba ojedinele. Nebude zabúdať ani na sociálne odkázaných ľudí, ktorí budú môcť športovať bezplatne, či hendikepovaných občanov a seniorov. Zároveň je tento titul okrem prvotnej snahy propagovať šport aj vecou pozitívneho zviditeľňovania mesta doma i v zahraničí

Pre rok 2016 sa Košickej streetballovej lige podarilo opäť získať dotáciu v rámci Koncepcie rozvoja športu v Košiciach. Dotácia bola poskytnutá z Fondu športových aktivít – podpora organizovania športových podujatí s dlhodobou tradíciou. Projekt má názov KSL už má 21 rokov!.

Dotácie poskytuje mesto Košice v rámci projektu Košice – európske mesto športu 2016.

Bližšie informácie ná na Portáli EMS 2016