KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

COVID automat pre šport

Uznesením vlády SR sa aktualizoval Covid automat, ktorého jednou zo zložiek bol aj Covid automat pre šport obsahujúci usmernenia pre jednotlivé segmenty športu:

Tréningy športových klubov
Rozširujúce usmernenia


Covid automat pre šport vychádza z kritérií národného covid automatu, ktorý nájdete na https://www.health.gov.sk. Nemá kompetencie uvoľňovať opatrenia nad rámec vyhlášky alebo nariadenie hlavného hygienika. Jeho hlavnou úlohou je konkretizovať možnosti a spôsoby vykonávania športu podľa aktuálnych pravidiel.

Jednoduchá aplikácia, ktorú nájdete na www.covidsport.sk informuje, aké obmedzenia platia a ako bezpečne športovať, vzhľadom na epidemiologickú situáciu v krajine. Aktualizácia informácií je zabezpečená napojením priamo na www.korona.gov.sk odkiaľ čerpá dáta. Informácia, ktorá sa Vám zobrazí, popisuje stav v momentálne platnej fáze.

Ak by ste našli akékoľvek nedostatky, budeme radi za konštruktívne pripomienky a návrhy na zlepšenie, ktoré môžete zasielať na e-mailovú adresu: pavol.smutny@minedu.sk .

Pre športové zväzy je Covid automat pre šport návodom, na základe ktorého môžu vypracovať podrobnejšie manuály, konkretizovať formy, organizáciu a obsahy tréningovej činnosti pre konkrétne športy a športové odvetvia v jednotlivých fázach automatu. Zverejnením týchto informácií na svojich webových stránkach môžu výrazne prispieť k lepšej informovanosti a dodržiavaniu pravidiel v oblasti športu.