KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

16. ročník KSL 2011 je tu

Záujemcovia (predbežne) prihláste sa do 29. mája 2011 na e-mail martin.kocis@gmail.com (ksl@ksl.sk). V e-maily uveďte názov družstva, počet hráčov, a kontakt (e-mail, mobil) na kapitána. Po predbežnom zistení záujmu sa dozviete ďalšie informácie na FB alebo na tejto stránke