KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

Zimná edícia Košickej streetballovej ligy

Nová súťaž, známe pravidlá, možnosť pokračovať aj v zime.

Po 20. ročnej tradícii známej ako Košická streetballová liga, ktorá sa spája vždy s letným obdobím, je pripravená nová súťaž, nová výzva pod názvom Zimná KSL (WINTER KSL).

Mení sa len jedno, prostredie. Bude to Indoor Streetball. Rovnaké pravidlá

Spoluorganizátorom bude BK UVLF Košice.

Mesiac September je mesiacom zisťovania záujmu.

Bližšie informácie získate na FB stránke ligy.

Alebo na telefónoch Sumo (090521743) alebo Matúš Dorov (0908339326).

 

wkslb