KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

Video návrat k 23. ročníku KSL