Rss

Rss

 

Archives for : KSL2012

PlayOFF 2012

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Štvrťfinálové dvojice PLAYOFF:

1. BLACK STREET – 4 FUN

2. LUNETIC – HARD WORK

3. BALKÁNKSE BANÁNY – SUHE MUHY

4. SMRŤ PRICHÁDZA Z DŽUNGELEE

 

Družstvá BAD BOYZ -TIMEOUT BRAND  zohrajú zápasy o celkové 9. miesto.

Hrá sa na 2 víťazne zápasy. Víťazi postupujú do FINAL FOUR (1.9.2012)

 

Hráči, ktorí nemôžu hrať PLAYOFF:

1. Janka Minčíková Black Street 1
2. Davee Szelezsan Black Street 0
3. Štefan Mezei Lunetic 3
4. Ľubomír Utľak Lunetic 3
5. Andrej Škvarek Lunetic 0
6. Michal Šmihula Terasa 5
7. Pavel Bindas Terasa 5
8. Ján Juhas Suhe Muhy 5
9. Tomáš Zácha Timeout Brand 4
10. Mikias Testefaye Balkánske banány 4
11. Janka Potpinková Hard Work 5
12. Michal Baťka Hard Work 4
13. Peter Metenko Hard Work 4
14. Ivan Kravec 4Fun 3
15. Tomáš Feterik 4Fun 3
16. Martin Tkáč 4Fun 2
17. Jakub Korbel 4Fun 2
18. Michal Ninitz 4Fun 1
19. Juraj Šimon 4Fun 0
20. Ismail Ndiaye Bad Boyz 5
21. Matej Chvala Bad Boyz 3
22. Zoltán Hosszúrety Bad Boyz 3
23. Tomáš Nagy Bad Boyz 1

Spravodaj 3/2012

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Výkonný výbor po skutočnostiach, ktoré sa odohrali v týždni od nedele 5.8.2012 do piatka 10.8.2012 rozhodol:

 • Družstvu Balkánske Banány sa zvyšuje pokuta z 10 € na 20 €  (za neskoré nahlásenie zmeny zápasu číslo 37), zvýšenie pokuty je v zmysle bodu 2.5 Rozpisu ligy
 • Družstvu Terasa sa zvyšuje pokuta z 10 € na 20 €  (za neskoré nahlásenie zmeny zápasu číslo 39), zvýšenie pokuty je v zmysle bodu 2.5 Rozpisu ligy
 • Družstvu Balkánske Banány sa udeľuje pokuta 10 € (za neskoré nahlásenie predohrávky zápasu čislo 65) a to v  zmysle bodu 2.2 Rozpisu ligy

Pokuty musia byť uhradené do začiatku prvého zápasu družstiev v PLAYOFF (18.8.2012).  Ak sa tak nestane, výkonný výbor pristúpi k uplatneniu bodu 2.5 Rozpisu ligy

 

 

Spravodaj 2/2012

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Výkonný výbor rozhodol po víkendových (21.7.-22.7.2012) nezrovnalostiach pokutovať družstvá:

 • Hard Work a Balkánske Banány – za neskoré nahlásenie zmeny zápasu číslo 37
 • Terasa – za neskoré nahlásenie zmeny zápasu č. 39

Pokutu vo výške 10 € je potrebné uhradiť do 5.8.2012 prezidentovi alebo rozhodcovi KSL.

Pokuta bola udelená v zmysle bodov 2.2 resp. 2.4 uvedených v rozpise ligy.

Spravodaj 1/2012

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...
 1. Prihlasovanie nových hráčov je možné už len do piatka 20.7.2012 do 14:00 hod.
 2. Od nedele pokračuje liga zápasmi krížom každý s každým cez skupiny. Celkovo 5 zápasov.
 3. Playoff začína 18.8.2012. Postupujú prvé štyri družstvá zo skupín, hrá sa krížom 1) A1-B4, 2) A2-B3, 3) A3-B2, 4) A4-B1.
 4. Playoff sa hrá na 2 víťazne zápasy, víťazi postupujú do FINAL FOUR, kľúč: víťaz 1) – víťaz 2), víťaz 3) – víťaz 4).
 5. Posledné družstvá v skupinách zohrajú zápas o celkové 9., resp. 10. miesto na 2 víťazne zápasy.
 6. Pohár sa bude hrať 12.8.2012, prihlásili sa všetky družstvá, je potrebné to potvrdiť do konca júla na Facebooku.

 

Oficiálne prihlásené družstvá 17. ročníka ligy

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Do dnešného dňa sú prihlásené tieto družstvá:

 1. Smrť prichádza z Džungelee (Róbert Lipnický)
 2. Suhe Muhy (Peter Berinšter)
 3. Black Street (Viktor Dudovič)
 4. HardWork (Viktor Bucko)
 5. 4FUN (Jakub Tušan)
 6. Timeout Brand (Jakub Takáč)
 7. Bad Boyz (Dušan Tokarčík)
 8. Lunetic (Alexander Lutter)
 9. Balkánske banány (Boris Dizdarevič)
 10. TERASA (Tomáš Zvarík)

Kapitáni musia najneskôr do pondelka 11.6.2012 do 23:59  vyplniť  oficiálnu prihlášku ligy

Náležitosti kapitánov pred štartom 17. ročníka ligy

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

AKÉ SÚ NÁLEŽITOSTI KAPITÁNOV PRED ŠTARTOM LIGY


LIGA ŠTARTUJE v sobotu 16.6.2012 o 12:00  a  končí FINAL FOUR 1.9.2012

POHÁR BUDE SA HRAŤ 1 TURNAJOVO (AUGUST 2012)

Zmeny pred štartom 17. ročníka ligy

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Výkonný výbor sa na svojom stretnutí dohodol na týchto zmenách pre 17. ročník ligy:

 • pravidlo kategórie hráčov zostáva nezmenené (A,B – len jeden  hráč A na ihrisku)
 • štartovné pre 17. ročník ligy je  40 € na družstvo a 10 € na hráča
 • zástupca hráčov, resp. zástupca rozhodcov boli navrhnutý Peter Mesarč a Peter Berinšter
 • v prípade kontumácie zápasu,  ak sa družstvu, v prospech ktorého je zápas kontumovaný  dostavia minimálne 3 hráči, všetkým sa počíta tento zápas ako odohraný, body sa do celkového priemeru nepočítajú
 • ak dôjde k preloženiu zápasu, družstvo, ktoré zápas preložilo, musí zabezpečiť adekvátne náhradné ihrisko na nový termín a informovať o tom aj rozhodcov ligy

V platnosti ostávajú aj minuročné zmeny:

 1. Každá zmena termínu alebo začiatku zápasu musí byť schválená telefonicky prezidentom ligy najneskôr do 10:00 hod. v sobotu pred víkendovým dvojkolom (týka sa aj nedeľňajšieho zápasu).
 2. Čakacia doba na družstvo je 5 minút. Ak po uplynutí tejto doby sa niektoré z družstiev nedostaví, resp. nebude mať k dispozícii minimálne troch hráčov (hra 2:2 je zakázaná), zápas sa kontumuje v prospech súpera.
 3. Hrací čas je  2×25 minút (základná časť ligy a PLAYOFF)

2 percenta z daní

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
Loading...

Opäť nastal čas, kedy sa môžete rozhodnúť, ako budú využité Vaše peniaze, ktoré ste poukázali v minulom roku štátu vo forme daní.Aj vy môžete prispieť na Košickú streetballovú ligu takouto formou. Keďže sme ako subjekt neregistrovali, dohodli sme sa zo ŠŠK Tydam Košice na spolupráci.

Finančné prostriedky budú použité v súlade s cieľmi občianskeho združenia, ktoré sú dané stanovami.

V prípade, že sa tak rozhodnete, vyplňte nasledujúce tlačivá:

potvrdenie_o_zaplateni_dane

vyhlasenie_2_percenta

Daňové tlačivá doručte osobne prezidentovi ligy, mi ich už doručíme na Daňový úad. Posledný termín podania na Daňový úrad je 30.4.2011. Prípadne poslať kópiu (scan e-mailom na ksl@ksl.sk).

Právnické osoby a fyzické osoby, ktoré si podávajú daňové priznanie sami, už majú VYHLÁSENIE priamo v tlačive daňového priznania, takže samostatné tlačivo VYHLÁSENIE nepotrebujú, je potrebné len doplniť údaje o našom združení rodičov- prijímateľovi. Posledný termín podania je 31.3.2011.

Údaje prijímateľa sú:

ŠŠK TYDAM KOŠICE
Užhorodská 1
040 11 Košice
IČO: 35554916
Slovenská sporiteľňa, a.s.
číslo účtu : 0445228630/0900

Tu je potrebné si zapamätať  sumu, resp. ofotiť VYHLÁSENIE a poslať ho (scan e-mailom na ksl@ksl.sk).

Za Váš príspevok touto formou vopred ďakujeme.