4. júna 2020

KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

Prihlásené družstvá

PRIHLÁSENÉ DRUŽSTVÁ PRE ROK 2019

Počet prihlásených družstiev: 0

Názov družstva Meno kapitána Telefón / Email Hráči