KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

Poplatky

Oficiálne schválené poplatky a pokuty

40 €

Štartovné za družstvo

5 €

Štartovné za jedného hráča družstva

0 €

Štartovné za hráča do 18 rokov

5 €

 

Poplatok za doplnenie hráča na súpisku do polovice základnej časti
15 € Družstvo nenastúpilo v zápase s jednotnými dresmi
15 € Neuznanie protestu družstva
10 € Neoprávnený štart hráča
10 € Neskoré nahlásenie predohrávky, dohrávky
20 € Kontumácia zápasu
5 € Každé vylúčenie hráča v zápase (platí hráč)