Hlavní partneri Košickej streetballovej ligy:

 

Rok 2019 sa realizoval aj vďaka finančnej podpore z rozpočtu mesta Košice vo výške 200,-€
na základe Koncepcie rozvoja športu z Fondu športových aktivít.
Zmluva s mestom Košice

 

Airport Kosice
Finančný partner Letisko Košice

 

RWE
Finančný partner VSE RWE Group

 

RWE
Finančný partner TEKO Košice

 

SMZ
Pitný režim zabezpečuje aj tento rok spoločnosť Labaš

 

smz
Bezplatné využívanie ihriska na Amurskej ulici v Košiciach.

 

 

Mediálni partneri Košickej streetballovej ligy:

 

Mediálny partner

 

Partneri Košickej streetballovej ligy:

 

Webhostingové služby