KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

PRVÉ ŠTVRŤSTOROČIE KOŠICKEJ STREETBALLOVEJ LIGY

Oficiálne video z FINAL FOUR 2012