KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

Oblečme si dresy

Základne ustanovenie ligy bod 1.6 Lopty a dresy – Každé družstvo musí mať na každom zápase jednotné dresy označené číslami !!! Čísla by mali byť umiestené na chrbte a mali by byť dosť výrazné, aby boli dobre identifikovateľné rozhodcom. Dresy si zabezpečujú družstvá vlastné alebo požiadajú riaditeľa ligy o ich zhotovenie.

Prosíme o družstvá, ktoré doposiaľ si nezabezpečili dresy, aby tak urobili v čo najkratšom čase, najlepšie už tento víkend. Aby vedenie ligy nemuselo pristúpiť k sankciám v podobe pokuty 15€ za zápas.

26. ročník by si zaslúžil už aj takúto formu prezentácie a cena tričiek s potlačou nie je dnes drahá. Na všetkých oficiálnych 3×3 podujatiach, sú dresy povinné. Tak robme aj takto reklamu nášmu jedinečnému podujatiu.

(1 votes, average: 1,00 out of 5)