KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

Kontakty

 

KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

OZ: zapísané MV SR VVS/1-900/90-20204
ADRESA: Krosnianska 29, Košice 040 22
TELEFÓN / FAX: +421905217430, +421553904024
IČO/DIČ: 35546271 / 2021714486
E-mail: ksl@ksl.sk kslkosice@gmail.com
Bankové spojenie: ČSOB a.s [CEKOSKBX] IBAN: SK02 7500 0000 0040 2172 7098
Transparentný účet:

Fio banka IBAN: SK90 8330 0000 0028 0183 1639 [Pozrieť na webe]

Google:

VÝKONNÝ VÝBOR

Vedením ligy v roku 2021 je poverený riaditeľ ligy Viktor Dudovič, pravné úkony vykonáva 1.viceprezident ligy Peter Berinšter na základe splnomocnenia.
Martin KočišPREZIDENT LIGY

Martin KOČIŠ
0905/217430
martin.kocis@gmail.com

Martin Čižmárik1. VICEPREZIDENT LIGY
Martin ČIŽMÁRIK
0908/316959
cizmoferdinand@centrum.sk
Peter Berinšter 2. VICEPREZIDENT LIGY

Peter BERINŠTER
0904/006969
peto.beri@gmail.com

ViktorRIADITEĽ LIGY

Viktor Dudovič
0905/299963
v.dudovic@gmail.com

BimbasZÁSTUPCA ROZHODCOV

Ondrej Kováč
0905/717256 kapybary@gmail.com

JoziZÁSTUPCA HRÁČOV

Jozef Verešpej
0940/949007
p.gorog@gmail.com

Dusky HOSPODÁR (PR MANAŽÉR LIGY)
Dušan Tokarčík
0911/424864
toki.dt@gmail.com