Rss

Rss

 

Kontakty

KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

OZ: zapísané MV SR VVS/1-900/90-20204
ADRESA: Krosnianska 29, Košice 040 22
TELEFÓN / FAX: +421905217430, +421553904024
IČO/DIČ: 35546271 / 2021714486
E-mail: mail

mail

Bankové spojenie: ČSOB a.s CEKOSKBX
4021727098/7500 EUR
IBAN: SK02 7500 0000 0040 2172 7098

VÝKONNÝ VÝBOR

Martin Kočiš

PREZIDENT LIGY

Martin KOČIŠ

0905/217430

POTEŠ HO MAILOM

Martin Čižmárik

VÍCEPREZIDENT LIGY

Martin ČIŽMÁRIK

0908/316959

POTEŠ HO MAILOM

Viktor Dudovič

RIADITEĽ LIGY

Viktor DUDOVIČ

0905/299963

POTEŠ HO MAILOM

Petra Hricová

HLAVNÝ ROZHODCA

Petra HRICOVÁ

0904/189990

mail

Peter Mesarč

ZÁSTUPCA HRÁČOV

Peter MESARČ

0904/219584

mail

Peter Berinšter

ZÁSTUPCA ROZHODCOV

Peter BERINŠTER

0904/006969

mail