KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

OZ:
zapísané MV SR VVS/1-900/90-20204
ADRESA:
Krosnianska 29, Košice 040 22
TELEFÓN / FAX:
+421905217430, +421553904024
IČO/DIČ:
35546271 / 2021714486
E-mail:
mail

mail

Bankové spojenie:
ČSOB a.s CEKOSKBX
4021727098/7500 EUR
IBAN: SK02 7500 0000 0040 2172 7098

 

VÝKONNÝ VÝBOR

Martin KočišPREZIDENT LIGY

Martin KOČIŠ
0905/217430
POTEŠ HO MAILOM

Martin ČižmárikVICEPREZIDENT LIGY

Martin ČIŽMÁRIK
0908/316959
POTEŠ HO MAILOM

Viktor DudovičRIADITEĽ LIGY

Viktor DUDOVIČ

0905/299963

POTEŠ HO MAILOM

Petra HricováHLAVNÝ ROZHODCA

Petra HRICOVÁ
0904/189990
mail

Peter MesarčZÁSTUPCA HRÁČOV

Peter MESARČ
0904/219584
mail

Peter BerinšterZÁSTUPCA ROZHODCOV

Peter BERINŠTER
0904/006969
mail