KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

OZ:
zapísané MV SR VVS/1-900/90-20204
ADRESA:
Krosnianska 29, Košice 040 22
TELEFÓN / FAX:
+421905217430, +421553904024
IČO/DIČ:
35546271 / 2021714486
E-mail:
ksl@ksl.sk
kslkosice@gmail.com
Bankové spojenie:
ČSOB a.s CEKOSKBX
4021727098/7500 EUR
IBAN: SK02 7500 0000 0040 2172 7098

 

 

VÝKONNÝ VÝBOR

Martin KočišPREZIDENT LIGY

Martin KOČIŠ
0905/217430
martin.kocis@gmail.com

Martin Čižmárik1. VICEPREZIDENT LIGY

Martin ČIŽMÁRIK
0908/316959
cizmoferdinand@centrum.sk

Peter Berinšter 2. VICEPREZIDENT LIGY

Peter BERINŠTER
0904/006969
peto.beri@gmail.com

Matus DorovRIADITEĽ LIGY

Matúš Dorov
0908/339326
mdorov@gmail.com

Pavol GorogZÁSTUPCA HRÁČOV

Pavol GÖRÖG
0915/971292
Paligorog@gmail.com

Lubo Begani HLAVNÝ ROZHODCA

Ľubomír Begáni
0915/482700
lubomir.begani1@gmail.com