KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

Ihriská

Popis všetkých regulárnych ihrísk:

Oficiálnym hlavným ihriskom je od roku 2010 ihrisko na Amurskej ulici
Názov ihriska Mestská časť
1. Amurská Nad Jazerom
2. Pajorova Staré mesto
3. Hroncova Sever
4. Považská Západ
5. Bernolákova Západ
6. Cottbuská KVP