Rss

Rss

 

Ihriská

Oficiálnym hlavným ihriskom je od roku 2010 ihrisko na Amurskej ulici

Popis všetkých regulárnych ihrísk:

Názov ihriska Mestská časť
1. Amurská Nad Jazerom
2. Pajorova Staré mesto
3. Hroncova Sever
4. Považská Západ
5. Bernolákova Západ
6. Cottbuská KVP