Niekoľko dosiaľ neprekonateľných rekordov z histórie ligy

;font-weight:bold;“>

;“>Rekord ; text-align:center;“>Hodnota ;“>1. ;“>Denisa Domiterová ; text-align:center;“>2013
;“>Najviac neoficiálne strelených bodov v zápase ; text-align:center;“>102 ;“>3. ;“>Róbert Nuber ; text-align:center;“>2006
;“>Najmladší účastnik ligy ; text-align:center;“>15 ;“>5. ;“>Osvald Körner ; text-align:center;“>2015
;“>Najväčší počet hráčov ; text-align:center;“>87 ;“>7. ;“>Martin Čižmárik ; text-align:center;“>2007
;“>Najviac strelených trojok za ročník ; text-align:center;“>188 ;“>9. ;“>Osvald Körner ; text-align:center;“>-