KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

Historické rekordy

Niekoľko dosiaľ neprekonateľných rekordov z histórie ligy

Rekord Meno Hodnota Rok
1. Najviac strelených trojok v zápase Denisa Domiterová 33 2013
2. Najviac neoficiálne strelených bodov v zápase Jana Stantienová 102 2006
3. Najviac oficiálne strelených bodov v zápase Róbert Nuber 85 2006
4. Najmladší účastnik ligy Peter Gacík 15 2007
5. Najstarší účastnik ligy Osvald Körner 55 2020
6. Najväčší počet hráčov v lige - 93 2020
7. Najviac strelených bodov za ročník Martin Čižmárik 874 2007
8. Najviac strelených trojok za ročník Martin Čižmárik 188 2007
9. Najviac odohraných ročníkov v lige Osvald Körner 23 2020

Ak máte nejaké nové informácie o rekordoch, kontaktujte nás.