KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

Doplnok k pravidlám

Výkonný výbor KSL sa v pondelok 17.júla 2019 dohodol na týchto doplňujúcich pravidlách:

  1. Rozohrávanie lopty na začiatku zápasu- začína sa check ball-om na trojkovom oblúku.
  2. Rozohrávka po inkasovanom koši- z koncovej čiary. Po vhodení lopty do ihriska musí byť minimálne ešte jedna prihrávka, aby bolo možné zakončovať.
  3. Rozohrávka po aute: a) ak ostáva lopta v držaní útočiaceho družstva, nie je potrebné po vhodení lopty do ihriska ďalšia prihrávka umožňujúca zakončovanie.
  4. b) ak nastane zmena držania lopty a loptu získava brániace družstvo, rovnako nie je potrebné po vhodení lopty do ihriska urobiť ďalšiu prihrávku umožňujúcu zakončovanie. Jedinou podmienkou je, že prihrávka z autu do ihriska musí byť za trojkový oblúk.
  5. Fauly družstva v jednom polčase 1. – 6. – bez trestného hodu.
  6. Fauly družstva v jednom polčase 7. – 10. – hádže sa 1 trestný hod (za 1 bod), hráči sú pripravení na doskakovanie.
  7. Fauly družstva v jednom polčase 11. a viac- hádže sa 1 trestný hod (za 2 body) + faulované družstvo má k dispozícii loptu na vhadzovanie z postrannej čiary.
  8. Ak nastane faul pri úspešnom zakončení na kôš a je to zároveň 7. faul brániaceho družstva- kôš platí a hádže sa 1 trestný hod (za 1 bod).
  9. Faul si hlási výlučne faulovaný hráč, hneď došlo k faulu. Nie je možné si faul hlásiť dodatočne.
  10. Funkcia zapisovateľa:

a)Primárna funkcia- vyhotovuje zápis o stretnutí a dohliada na hrací čas.                                                                                     b)Sekundárna funkcia-  v prípade spornej situácie môžu kapitáni družstiev požiadať zapisovateľa aby urobil rozhodnutie. Rozhodnutie zapisovateľa je nemenné a definitívne.

Zapisovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť urobiť rozhodnutie v spornej situácii, ak si nie je s určitosťou istý danou situáciou, alebo ak spornú situáciu nevidel. V takomto prípad ostáva v platnosti rozhodnutie vyslovené na ihrisku. Pri faule je to rozhodnutie faulovaného hráča a pri priestupku rozhodnutie brániaceho hráča, ak s tým súhlasí aj útočiaci hráč. Ak s rozhodnutím brániaceho hráča útočiaci hráč nesúhlasí, pokračuje sa v hre ako keby sa žiaden priestupok nestal a pokračuje sa vhadzovaním lopty zo zázemia z miesta najbližšiemu k ,,údajnému“ priestupku.

V zápise o stretnutí môže byť vedení iba hráči, ktorí sa fyzicky nachádzajú na zápase a nastúpia v zápase minimálne na jedno striedanie.

 

(No Ratings Yet)