KOŠICKÁ STREETBALLOVÁ LIGA

REŠTART LIGY SMEROM K NOVÉMU FORMÁTU

Aktuálny kalendár a zmeny zápasov

Kalendár zápasov:

Ako realizovať zmenu zápasov:

Zmenu zápasu si riešia kapitáni medzi sebou, dohodnú si nový termín okrem pôvodných termínov (nedeľa a pondelok) a pošlú žiadosť na kslkosice@gmail.com + kópia Viktor a Beri, žiadosť musí byť schválená. Rezerváciu zabezpečí SUMO.

Preložený zápas musí byť odohraný najneskôr do 10 dní od termínu pôvodného zápasu. Družstvo môže počas sezóny preložiť maximálne 3 zápasy (ligy a playoff).